۴ پاسخ

نه عزیزم ......

نه بهداشت معاینه نمیکنن

یعنی بدم بیمارستان معاینه میکنند

نه بهداشت معاینه نمیکنه فقط فشار، وزن، صدای قلب و ضربان قلب رو چک میکنن خدایی نکرده اگه مشکلی داشتی نامه میدن که بری متخصص

;