آواتار مامان سامیار مامان سامیار سامیار ۲ سالگی
وای چ باحال خوش بحالت انشالله سلامت باشن
مامان نفسسس خودمم😍😍 مامان نفسسس خودمم😍😍 ۱ سالگی
آواتار مامان امیرعباس مامان امیرعباس امیرعباس ۱۵ ماهگی
الهی الهی
آواتار مامان آایل مامان آایل آایل ۱۳ ماهگی
سلام ۳ روز تب داشت بعدش علایم سرماخوردگی تقریبا ۱۰ ... ادامه پاسخ
مامان آرمان مامان آرمان ۱۷ ماهگی
آواتار مامان فسقل مامان فسقل فسقل ۱۶ ماهگی
خوب ک هست اما اونا ک پاستوریزه نداره از بهداشت مطم ... ادامه پاسخ
آواتار مامان سامیار مامان سامیار سامیار ۲ سالگی
خیلی گریه نکرده ؟؟؟
یا محکم زمین بخوره
مامان آرتین مامان آرتین ۲ سالگی
آواتار مامان جانِ دلم مامان جانِ دلم جانِ دلم ۲ سالگی
بله چرا که نه 😊