آواتار مامان امیر طاهاجان🐣 مامان امیر طاهاجان🐣 امیر طاهاجان🐣 ۲ سالگی
چسب بزن واروم با باند ببند پسر من هم اینطوری بود بعد از۴روز از سرش افتاد
آواتار مامان ترنم مامان ترنم ترنم ۵ سالگی
این بچه احساس آرامش نداره یا اضطراب جدایی راتجربه میکنه یا بامادرش ریاد درارتباط نبوده وشیرمادررانخورده ودرآغوش کم گرفته شده یامیشه حواسشو باکتاب خواندن موقع خواب ونوازش ومحبت ازانگشتش پرت کنید تسویقش کنید اگر انگشتش نمکه مثلا یک هدیه کوچک یاتشویق داشته باشه موقع خواب تاخوابش ببره کنارش باشید ونوازشش کنید
مامان حسین کوچولو ۱ سالگی
آواتار مامان حسین کوچولو مامان حسین کوچولو حسین کوچولو ۱ سالگی
‌ ✴️مکیدن انگشت در کودکان
مکیدن انگشت در کودکان بین سنین ۲ تا ۴ سالگی بین کودکان رایج است. و برای ترک این عادت این روش ها پیشنهاد می شود.
👈فعالیت جایگزین را برای کودک ارائه دهید مثلا در آن لحظه اسباب بازی را در اختیار کودک بگذارید.
👈یک بازی به او معرفی کنید مثلا بازی "پنهان کردن انگشت" راه بیندازید و به او بگویید انگشت شصتش را میان انگشتان دیگرش پیدا کند.

👈در مورد کودکانی که هنگام خوابیدن در شب برای آرامش پیدا کردن انگشت خود را می مکند چراغی روشن کنید، لالایی بخوانید و بازی کنید یا عروسک کوچک در اختیار کودک بگذارید.
👈اگر کودک بزرگتر باشد او را جلوی آیینه ببرید و توضیح دهید اگر به مکیدن انگشت ادامه دهد دندان هایش به مرور بد فرم و زشت می شوند.
👈کودک را تشویق کنید مثلا اگر یک روز عادت مکیدن انگشت را کنار گذاشت او را تشویق کنید و بگویید به او افتخار می کنید. و حتی می توانید هدیه کوچکی برایش تهیه کنید.
مامان نهال ۱۵ ماهگی
آواتار مامان امیرمهدی مامان امیرمهدی امیرمهدی ۱۳ ماهگی
ترک نده خوردن شصت بهشون ارامش میده ب موقعش خودش ترک میکنه من بردم دکتر گف هیچکار نکن خودش ب موقع ترک میکنه وقتش ک برسه خود ب خودم خودش ترک کرد
آواتار مامان رادین مامان رادین رادین ۸ ماهگی
پسر من انگشت شصتشو میمکه میترسم مثل پسر برادرشوهرم تا بزرگ بشه بمکه 😥
آواتار مامان هلیا مامان هلیا هلیا ۴ ماهگی
همینجور ک خودمون با لمس کردن میخوای چیزیو کشف کنیم بچه ام با دهانش دنیای اطرافشو کشف میکنه الان دستش براش جالبه بزار راحت باشه خودش رهاش میکنه
آواتار مامان یاسان مامان یاسان یاسان ۳ سالگی
عزیزم فقط بی توجهی. پسر من یه چندوقت ناخن هاشو میخورد اینقدر که ناخن واسه کوتاه کردن نداشت.خدارا شکر چندوقته خیلی کم شده بدون لاک تلخ یا هرچی.