آواتار مامان امیر طاها جونم مامان امیر طاها جونم امیر طاها جونم ۱۷ ماهگی
چسب بزن واروم با باند ببند پسر من هم اینطوری بود بعد از۴روز از سرش افتاد
آواتار مامان ترنم مامان ترنم ترنم ۴ سالگی
این بچه احساس آرامش نداره یا اضطراب جدایی راتجربه میکنه یا بامادرش ریاد درارتباط نبوده وشیرمادررانخورده ودرآغوش کم گرفته شده یامیشه حواسشو باکتاب خواندن موقع خواب ونوازش ومحبت ازانگشتش پرت کنید تسویقش کنید اگر انگشتش نمکه مثلا یک هدیه کوچک یاتشویق داشته باشه موقع خواب تاخوابش ببره کنارش باشید ونوازشش کنید
آواتار مامان امیررضا جون مامان امیررضا جون امیررضا جون ۲ سالگی
سلام یه ذره به انگشش چیز تلخ یا فلفل بزن کم کم ترک کنه زیاد نزن که اذیت بشه بگو تلخ شد
آواتار مامان ثنااکبرپور مامان ثنااکبرپور ثنااکبرپور ۱۲ ماهگی
سلام نه عزیزم ربطی نداره دخترمنم همینجوری،
آواتار مامان پارسا مامان پارسا پارسا ۱۱ ماهگی
یعنی چیزی نمیشه عادت نمیکنه به اینکار وقتی بزرگ شد انگشتشو بمکه.اخه میگن انگشتش نازک میشه
آواتار مامان ائلوین حافظی مامان ائلوین حافظی ائلوین حافظی ۱۰ ماهگی
دقیقا همیطوره😍😍😍😍😍
برچسب ها
همه