آواتار مامان صدرا مامان صدرا صدرا ۲ سالگی
از اون لاک تلخا از داروخونه بگیر بزن به انگشتش
آواتار مامان ترنم مامان ترنم ترنم ۴ سالگی
این بچه احساس آرامش نداره یا اضطراب جدایی راتجربه میکنه یا بامادرش ریاد درارتباط نبوده وشیرمادررانخورده ودرآغوش کم گرفته شده یامیشه حواسشو باکتاب خواندن موقع خواب ونوازش ومحبت ازانگشتش پرت کنید تسویقش کنید اگر انگشتش نمکه مثلا یک هدیه کوچک یاتشویق داشته باشه موقع خواب تاخوابش ببره کنارش باشید ونوازشش کنید
آواتار مامان ثنااکبرپور مامان ثنااکبرپور ثنااکبرپور ۱۰ ماهگی
سلام نه عزیزم ربطی نداره دخترمنم همینجوری،
آواتار مامان پارسا مامان پارسا پارسا ۹ ماهگی
یعنی چیزی نمیشه عادت نمیکنه به اینکار وقتی بزرگ شد انگشتشو بمکه.اخه میگن انگشتش نازک میشه
آواتار مامان ائلوین حافظی مامان ائلوین حافظی ائلوین حافظی ۷ ماهگی
دقیقا همیطوره😍😍😍😍😍
برچسب ها
همه