تغییر چهره نوزاد بعد از تولد

آواتار مامان آلا مامان آلا آلا ۳ سالگی
معمولا تا۲سالگی متغییرعزیزم..هم رنگ پوستش ثابت نیس ... ادامه پاسخ
آواتار مامان فاطمه مامان فاطمه فاطمه ۳ سالگی
تا چهل روزگی ولی تا یک سالگی ثابت میشه
آواتار مامان سلین خانومی مامان سلین خانومی سلین خانومی ۲ سالگی
سلام عزیزم چند روز بعد تولد با نور باید چشمک بزنه ... ادامه پاسخ
آواتار مامان امیرعلی مامان امیرعلی امیرعلی ۲ سالگی
عزیزم خداروشکرکن که سالمه سبزه ها که نمکی ترن😄😄😄
آواتار مامان محمدطاها مامان محمدطاها محمدطاها ۱ سالگی
سلام عزیزم ن تعغیر نمیکنه از همون اول رنگش هرچی ... ادامه پاسخ