رشد نوزاد

رشد نوزاد

شناخت مراحل رشد نوزاد و نظارت بر آن، برای تمام افرادی که از کودکان مراقبت می‌کنند ضروری است، خصوصا والدین. ممکن است رشد همه نوزادان با سرعتی مشابه پیش نرود؛ چراکه مجموعه‌ای از عوامل وراثتی و محیطی در رشد نوزادان تأثیر دارند. بااین‌وجود، یک نوزاد سالم باید با سرعتی نزدیک به میانگین‌های ارائه شده در جدول رشد نوزادان، به رشد و تکامل خود ادامه دهد تا از سلامت جسمی و روانی برخوردار گردد. متخصص اطفال برای ارزیابی رشد نوزاد شما، مجموعه‌ای از عوامل نظیر قد، وزن و محیط بدن را اندازه می‌گیرد و این اندازه‌ها را با جداول و منحنی رشد نوزادان مقایسه می‌کند.

در این بخش از وب سایت گهواره مجموعه مقالات مربوط به رشد نوزاد گردآوری شده است؛ مانند مقالات مرتبط با نقاط عطف رشد نوزاد، زمان دندان در آوردن نوزاد، روند وزن گیری نوزاد و نمودارهای رشد نوزادان و بسیاری از موارد دیگر. هدف از مقالات این بخش، این است که آگاهی شما در زمینه رشد نوزاد افزایش یابد. افزایش دانش شما در این زمینه، این امکان را به وجود می‌آورد تا با کمک پزشک کودکان هرگونه انحراف از الگوی طبیعی رشد، سریع‌تر تشخیص داده شده و از عوارض آن، پیشگیری شود.