شیرخشک مناسب برای نوزادان نارس

آواتار مامان ilkin مامان ilkin ilkin ۱ سالگی
دو و نیم نارس نیس ک
آواتار مامان آریو مامان آریو آریو ۱ سالگی
اگه با این شیر وزن نگرفته عوضش کن اپتامیل pdfمیگن ... ادامه پاسخ
آواتار مامان راضیه سادات مامان راضیه سادات راضیه سادات ۱ سالگی
چقدر وقتشه بچتون؟شیر خشک بی نهایت چرب و سنگینی هست ... ادامه پاسخ
آواتار مامان دلیار مامان دلیار دلیار ۱۷ ماهگی
بنظرم تا وقتی وزنش متعادل با سنش بشه. باز با دکتر ... ادامه پاسخ
آواتار مامان محمد مامان محمد محمد ۱۷ ماهگی
سلام عزیزم فقط برای نوزادان نارس نیس و هر نوزادی م ... ادامه پاسخ