استحمام نوزاد بعد واکسن

آواتار مامان نورسا مامان نورسا نورسا ۲ سالگی
تا3روز نباید اب بخوره
آواتار مامان لیانا 👑تهران💙 مامان لیانا 👑تهران💙 لیانا 👑تهران💙 ۲ سالگی
دو روز بعد یک روز قبل حمامش کن
آواتار مامان رادین 💙تهران مامان رادین 💙تهران رادین 💙تهران ۲ سالگی
عزیزم میگن بعد دوروز ولی من بلافاصله بعد واکسن میش ... ادامه پاسخ
آواتار مامان سودا مامان سودا سودا ۳ سالگی
جای واکسنش رو خوب خشک کن و ب کمپرس ادامه بده جای ن ... ادامه پاسخ
آواتار مامان مهرسا مامان مهرسا مهرسا ۲ سالگی
بهداشت به من گفت تا دو روز
آواتار مامان آیهان مامان آیهان آیهان ۲ سالگی
نه سه روز نباید به جای واکسن آب بخوره.تو مرکز بهدا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان میترا مامان میترا میترا ۲ سالگی
بهداشت گفت تا دوروز اب نباید بهش برسه
آواتار مامان سید حسان مامان سید حسان سید حسان ۲ سالگی
واکسن یک سالگی رو به دستش میزنن.واسه واکسن دیگه هم ... ادامه پاسخ