حالت تهوع بارداری کی شروع میشه

آواتار مامان جانان مامان جانان جانان ۳ سالگی
بابا خداروشگر کن . شاید مدل شما بی علامت و اذیته . ... ادامه پاسخ
آواتار مامان علیسان مامان علیسان علیسان ۵ سالگی
سه ماهه اول بارداری معمولا تهوع هست برای بعصیا تا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان سیده رستا مامان سیده رستا سیده رستا ۳ سالگی
از هفته پنجم یا ششم بارداری برای من شروع شد تا پای ... ادامه پاسخ
آواتار مامان دل نواز مامان دل نواز دل نواز ۴ سالگی
عزیزم من از ۳ روز بعد اقدام حالت تهوع شدید دارم اص ... ادامه پاسخ
آواتار مامان چیدا مامان چیدا چیدا ۴ سالگی
ن عزیزم من که تا الان یه بارم حالت تهوع نداشتم
آواتار مامان سالار مامان سالار سالار ۴ سالگی
نه منکه یبارم توبارداریم تهونداشتم