حالت تهوع بارداری کی شروع میشه

آواتار مامان جانان مامان جانان جانان ۲ سالگی
بابا خداروشگر کن . شاید مدل شما بی علامت و اذیته . ... ادامه پاسخ
آواتار مامان علیسان مامان علیسان علیسان ۳ سالگی
سه ماهه اول بارداری معمولا تهوع هست برای بعصیا تا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان سیده رستا مامان سیده رستا سیده رستا ۲ سالگی
از هفته پنجم یا ششم بارداری برای من شروع شد تا پای ... ادامه پاسخ
آواتار مامان دل نواز مامان دل نواز دل نواز ۳ سالگی
عزیزم من از ۳ روز بعد اقدام حالت تهوع شدید دارم اص ... ادامه پاسخ
آواتار مامان چیدا مامان چیدا چیدا ۲ سالگی
ن عزیزم من که تا الان یه بارم حالت تهوع نداشتم
آواتار مامان سالار مامان سالار سالار ۳ سالگی
نه منکه یبارم توبارداریم تهونداشتم