حالت تهوع بارداری کی شروع میشه

آواتار مامان جانان مامان جانان جانان ۱۲ ماهگی
بابا خداروشگر کن . شاید مدل شما بی علامت و اذیته . ... ادامه پاسخ
آواتار مامان علیسان مامان علیسان علیسان ۲ سالگی
سه ماهه اول بارداری معمولا تهوع هست برای بعصیا تا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان سیده رستا مامان سیده رستا سیده رستا ۱۲ ماهگی
از هفته پنجم یا ششم بارداری برای من شروع شد تا پای ... ادامه پاسخ
آواتار مامان دل نواز مامان دل نواز دل نواز ۱ سالگی
عزیزم من از ۳ روز بعد اقدام حالت تهوع شدید دارم اص ... ادامه پاسخ
آواتار مامان چیدا مامان چیدا چیدا ۱ سالگی
ن عزیزم من که تا الان یه بارم حالت تهوع نداشتم
مامان پسر کوچولوم مامان پسر کوچولوم ۱۵ ماهگی
آواتار مامان سامین مامان سامین سامین ۲ سالگی
نه منکه یبارم توبارداریم تهونداشتم