حالت تهوع بارداری کی شروع میشه

آواتار مامان جانان مامان جانان جانان ۹ ماهگی
بابا خداروشگر کن . شاید مدل شما بی علامت و اذیته . ... ادامه پاسخ
آواتار مامان علیسان مامان علیسان علیسان ۲ سالگی
سه ماهه اول بارداری معمولا تهوع هست برای بعصیا تا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان سیده رستا مامان سیده رستا سیده رستا ۸ ماهگی
از هفته پنجم یا ششم بارداری برای من شروع شد تا پای ... ادامه پاسخ
آواتار مامان دل نواز مامان دل نواز دل نواز ۱۶ ماهگی
عزیزم من از ۳ روز بعد اقدام حالت تهوع شدید دارم اص ... ادامه پاسخ
آواتار مامان چیدا مامان چیدا چیدا ۱۵ ماهگی
ن عزیزم من که تا الان یه بارم حالت تهوع نداشتم
مامان پسر کوچولوم مامان پسر کوچولوم ۱۱ ماهگی
آواتار مامان سامی خان مامان سامی خان سامی خان ۱ سالگی
نه منکه یبارم توبارداریم تهونداشتم