۹ پاسخ

نه منکه یبارم توبارداریم تهونداشتم

نه من تا الان اصلا حالت تهوع نداشتم

نه معمولا ولی من از هفته پنجم این حالات رو داشتم تا سه ماهگی کم و کمتر شد
که پزشکم قرص داد

منم ندارم خداروشکر عزیزم

منم حالت تهوع نداشتم ولی بی اشتها بودم الانم بی اشتهام

بیشتریا دارن و لی هستن خانومای که کل بارداری اصلا حالت تهوع ندارن

نه عزیزم‌من خودم خداروشکر تا الان اصلا حالم بد نبوده

سلام گلم از ۴۰ روز شروع میشه ولی مامانا متفاتن بعضیا کلا تهوع ندارن

نه عزیزم بعضی ها اصلااین حالت روندارن.بعضی ها هم مث من از۴۰روزشروع میشه تا۴ماه ادامه داره

سوال های مرتبط

آواتار مامان فندق مامان فندق فندق هفته بیست‌وپنجم بارداری
منم۱۵هفته بیشتر شد اصلا معلوم نیس چی پیش میاد
آواتار مامان هدیه امام رضا مامان هدیه امام رضا هدیه امام رضا هفته سی‌وسوم بارداری
سلام شونزده کمتر میشه هفدهم دیگه قطعه
آواتار مامان روشنا مامان روشنا روشنا هفته بیستم بارداری
منم هفت هفته و ۳ روزم حالت تهوع و هیج ندارم
آواتار مامان مامان همتاجون مامان مامان همتاجون مامان همتاجون ۱۴ ماهگی
من ازهفته ششم داشتم تاالان
آواتار مامان نی نی مامان نی نی نی نی هفته هفدهم بارداری
قرص دمیترون و ویتامین b6
آواتار مامان طنین مامان طنین طنین هفته سی‌وچهارم بارداری
من الان هفته ۱۶ هستم تا الان حالت تهوع نداشتم.بعضی ... ادامه پاسخ
آواتار مامان فندوق مامان فندوق فندوق هفته دوازدهم بارداری
عزیزم نگران نباش منم از هفته هشتم علائمم شروع شد
آواتار مامان توت فرنگی مامان توت فرنگی توت فرنگی هفته سی‌وششم بارداری
واسه من از سه ماه تازه شروع شد😐
آواتار مامان محنا مامان محنا محنا هفته سی‌ویکم بارداری
سلام ویتامین ب۶ بخور برای تهوع خوبع..ویار اکثرا تا ... ادامه پاسخ
مامان فسقلی خانوم مامان فسقلی خانوم هفته بیست‌وچهارم بارداری
آواتار مامان فندق مامان فندق فندق هفته بیست‌وچهارم بارداری
منم عین شما فقط شب دارم
آواتار مامان مامان ۳ قلو ها مامان مامان ۳ قلو ها مامان ۳ قلو ها هفته سی‌ودوم بارداری
قرص سردرد ساده می تونی بخوریی بری داروخونه بگی سرد ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آووکادو(پناه) مامان آووکادو(پناه) آووکادو(پناه) ۲ ماهگی
از6هفته برامن شروع شد تا 12هفته چیزی ازم نمونده بو ... ادامه پاسخ
;