سونوگرافی سه بعدی و تشخیص جنسیت

آواتار مامان آدرین مامان آدرین آدرین ۱۷ ماهگی
سه بعدی نه امکان نداره

پیشنهاد می‌شود سونوگرافی سه بعدی را نیز مطالعه کنید

آواتار مامان یگانه مامان یگانه یگانه ۱۱ ماهگی
معین الدین بهترینه
آواتار مامان نی نی خو‌شتل مامان نی نی خو‌شتل نی نی خو‌شتل ۱۲ ماهگی
سلام سونوگرافی انومالی درست میگه

پیشنهاد می‌شود سونوگرافی آنومالی و تعیین جنسیت را نیز مطالعه کنید

آواتار مامان مامان مامان مامان مامان ۲ سالگی
من با جلدش گذاشتم توی البومش
آواتار مامان نویان مامان مامان نویان مامان نویان مامان ۹ ماهگی
سلام.توانومالی دوم جنسیت مشخص میشه و دقیقه
آواتار مامان جوجه مامان جوجه جوجه ۶ ماهگی
اصلا نرو همون غربالگریا همه چیو مشخص میکنه سه بعدی خیلی ضرر داره

پیشنهاد می‌شود سونوگرافی در دوران بارداری را نیز مطالعه کنید

آواتار مامان فاطمه زهرا حسنا مامان فاطمه زهرا حسنا فاطمه زهرا حسنا ۷ ماهگی
سلام عریزم برامن‌گفت احتمالا دختر دخترم بود