دارچین در بارداری

مامان محمد کیا مامان محمد کیا هفته هجدهم بارداری
آواتار مامان شهریار مامان شهریار شهریار ۴ سالگی
بستگی داره چجوری استفاده کنی اون قدری که توی غذا ر ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آوایـــے مامان آوایـــے آوایـــے ۴ سالگی
نه نخور.جای دارچین خرمابخور.
آواتار مامان حنانه مامان حنانه حنانه ۴ سالگی
چون دارچین طبعش گرمه مواظب باشید که کوچولوتون حساس ... ادامه پاسخ
آواتار مامان النا مامان النا النا ۳ سالگی
نه گلم
فقط سعی کن محدود کنی مصرفش رو چون اخر باردا ... ادامه پاسخ