به ارگاسم رسیدن در بارداری خطر داره

آواتار مامان حلما مامان حلما حلما ۲ سالگی
سلام عزیزم. دکتر زنان به من گفت نزدیکی در طول بارد ... ادامه پاسخ
آواتار مامان رادین مامان رادین رادین ۳ ماهگی
عزیزم من دوساله ازدواج کردم هنوز ارگاسم نرسیدم
نه ... ادامه پاسخ
آواتار مامان شاهان مامان شاهان شاهان ۱۵ ماهگی
ارتباط جنسی حین بارداری به چند دلیل باید محدود بشه ... ادامه پاسخ