جفت خلفی چیست

آواتار مامان آروشا مامان آروشا آروشا ۲ سالگی
عزیزم اکثر جفتا خلفی هستن و یه چیزی کاملا طبیعی هس ... ادامه پاسخ
مامان ☺ مامان ☺ ۱ سالگی
آواتار مامان 💙🦄الناز🦄💜 مامان 💙🦄الناز🦄💜 💙🦄الناز🦄💜 ۱ سالگی
جفت خلفی در پشت رحمه جفت قدامی جلوی رحم
مامان سیاوش و سودا مامان سیاوش و سودا ۲ سالگی
آواتار مامان 👶ع"طا"ها👦 مامان 👶ع"طا"ها👦 👶ع"طا"ها👦 ۲ سالگی
نه.. چرا باید خطرناک باشه. برا منم خلفی بود یعنی پ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان امیرعباس مامان امیرعباس امیرعباس ۲ سالگی
جفت مارژینال تقریبا جفت پایین قرار گرفته که هرچی س ... ادامه پاسخ
آواتار مامان فاطمه زهرا حسنا مامان فاطمه زهرا حسنا فاطمه زهرا حسنا ۱ سالگی
عزیزم آنومالی دقیقتره زود نرفتید آنومالی فدات
مامان بردیا مامان بردیا ۱ سالگی
آواتار مامان آنیسا مامان آنیسا آنیسا ۲ سالگی
بهترین جفت خلفی یعنی جفت پشت سر جنین قرار گرفته جف ... ادامه پاسخ
مامان محمدیاسین مامان محمدیاسین ۲ سالگی
آواتار مامان s😘😘😘 مامان s😘😘😘 s😘😘😘 ۲ سالگی
یعنی جفتت پشت جنین هس و حرکاتش رو زود متوجه میشه
آواتار مامان میوه بهشتی💗 مامان میوه بهشتی💗 میوه بهشتی💗 هفته چهارم بارداری
خلفی یعنی پشت جنین قرار داره قدامی یعنی نزدیک ب ده ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آرش مامان آرش آرش ۱ سالگی
یعنی جفتتون قدامیه.یه خورده دیرتر حرکتای نی نیتونو ... ادامه پاسخ
آواتار مامان هلن مامان هلن هلن ۱ سالگی
عزیزم جفت خلفی یعنی جنین جلو و جفت پشته جنینه. جفت ... ادامه پاسخ
مامان جوجه🐣فندوق🌰 مامان جوجه🐣فندوق🌰 ۱ سالگی
آواتار مامان مامان سه تا گل مامان مامان سه تا گل مامان سه تا گل ۱ سالگی
جنین نه جفت خلفی یعنی از روی شکم که حساب کنی اول ب ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آریا مامان آریا آریا ۱ سالگی
چه زایمانی عزیزم
طبیعی یا سزارین؟
سزارین جفت خلف ... ادامه پاسخ
مامان پرهام وارسلان مامان پرهام وارسلان ۱ سالگی
آواتار مامان محمد طاها مامان محمد طاها محمد طاها ۲ سالگی
سلام
یعنی جفت به دیواره پشت رحم چسبیده مشکلی هم بر ... ادامه پاسخ
مامان محمد خالد مامان محمد خالد ۲ ماهگی
آواتار مامان نفس مامان نفس نفس ۱ سالگی
یعنی اول بچه قرار داره بعد جفت و بهترین نوع جفته