کم شدن مایع آمنیوتیک جنین

آواتار مامان ❤امیرعلی💙 مامان ❤امیرعلی💙 ❤امیرعلی💙 ۵ سالگی
من همیشه ترشح دارم اما تو سونو هام رشد جنینمو اب د ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آروین و آیهان مامان آروین و آیهان آروین و آیهان ۱۴ ماهگی
من تو هفته ۳۴فکر کنم آب دور جنینم بین۷و۸بود که مای ... ادامه پاسخ
آواتار مامان مامان دخترم مامان مامان دخترم مامان دخترم ۵ سالگی
دکترت چی گفت؟ خود سنو گرافی گفت خطرناکه یا گفت چیز ... ادامه پاسخ
آواتار مامان یکی یدونم مامان یکی یدونم یکی یدونم ۴ سالگی
اره با سرم هایی ک تجویز میکنن ی درصدی افزایش اب دا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان معصومه کوچولو مامان معصومه کوچولو معصومه کوچولو ۴ سالگی
زیادمایعات بخور
آواتار مامان مامان سه تا گل مامان مامان سه تا گل مامان سه تا گل ۴ سالگی
خدا رو شکر هفته های اخری منم سر اولی اینجوری بودم ... ادامه پاسخ