کم شدن مایع آمنیوتیک جنین

آواتار مامان ❤امیرعلی💙 مامان ❤امیرعلی💙 ❤امیرعلی💙 ۳ سالگی
من همیشه ترشح دارم اما تو سونو هام رشد جنینمو اب د ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آروین مامان آروین آروین ۳ سالگی
من تو هفته ۳۴فکر کنم آب دور جنینم بین۷و۸بود که مای ... ادامه پاسخ
آواتار مامان دیانا مامان دیانا دیانا ۲ سالگی
دکترت چی گفت؟ خود سنو گرافی گفت خطرناکه یا گفت چیز ... ادامه پاسخ
آواتار مامان یکی یدونم مامان یکی یدونم یکی یدونم ۲ سالگی
اره با سرم هایی ک تجویز میکنن ی درصدی افزایش اب دا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان معصومه کوچولو مامان معصومه کوچولو معصومه کوچولو ۲ سالگی
زیادمایعات بخور
آواتار مامان مامان سه تا گل مامان مامان سه تا گل مامان سه تا گل ۲ سالگی
خدا رو شکر هفته های اخری منم سر اولی اینجوری بودم ... ادامه پاسخ