حرکات جنین پسر

آواتار مامان سبحان مامان سبحان سبحان ۴ سالگی
منم نینیم سه بار و گاهی دوبار در روز حرکت میکنه😄😄ب ... ادامه پاسخ
آواتار مامان Asmin مامان Asmin Asmin ۲ سالگی
سلام مال من پسره لگد نمیزنه خیلی کم حرکت میکنه مث ... ادامه پاسخ
آواتار مامان سالار مامان سالار سالار ۳ سالگی
پسرمن از هفته ۱۶ تکونَش حس کردم
مامان همتاجون مامان همتاجون ۳ سالگی
آواتار مامان سیاوش مامان سیاوش سیاوش ۲ سالگی
من شنیدم پسر حرکاتش بیشتره گلم