حرکات جنین پسر

آواتار مامان Asmin مامان Asmin Asmin ۳ سالگی
سلام مال من پسره لگد نمیزنه خیلی کم حرکت میکنه مث ... ادامه پاسخ
آواتار مامان سالار مامان سالار سالار ۴ سالگی
پسرمن از هفته ۱۶ تکونَش حس کردم
مامان همتاجون مامان همتاجون ۴ سالگی
آواتار مامان سیاوش مامان سیاوش سیاوش ۳ سالگی
من شنیدم پسر حرکاتش بیشتره گلم