سوال های مرتبط

آواتار مامان alisan🤤 مامان alisan🤤 alisan🤤 هفته هفدهم بارداری
عزیزدلم
از هفته۲۰ برای خونرسانی بهتر ب دردونت بای ... ادامه پاسخ
مامان جوجه مامان جوجه هفته بیست‌وششم بارداری
آواتار مامان گردو خان😍 مامان گردو خان😍 گردو خان😍 هفته بیست‌وششم بارداری
اره برای من آخر شبا بیشتر میشه
آواتار مامان 💜 جانان 💜 مامان 💜 جانان 💜 💜 جانان 💜 هفته بیست‌ونهم بارداری
خوش بحالتون
من جفتم قدامی، فعلا هیچی حس نکرذم
آواتار مامان مامان گردو مامان مامان گردو مامان گردو هفته بیست‌ویکم بارداری
خوابیدن به پهلو چپ اکسیژن بیشتری به جنین میرسه ا ... ادامه پاسخ
مامان نیایش مامان نیایش هفته سی‌وپنجم بارداری
آواتار مامان جانان❤😍 مامان جانان❤😍 جانان❤😍 هفته آخر بارداری
اره حس میکنه بعد ها یا پیش فعال میشه یا عصبی بهتره ... ادامه پاسخ
آواتار مامان محمد آریا مامان محمد آریا محمد آریا هفته سی‌وچهارم بارداری
عادیه من بیدارمیشم میبینم پام خوابیده از بس درد می ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آراد مامان آراد آراد هفته سی‌وهفتم بارداری
من میخوام پهلو ب پهلو بشم میشینم ولی صبر نمیکنم هم ... ادامه پاسخ
مامان رادوین مامان رادوین هفته سی‌وششم بارداری
آواتار مامان وروجك🙃 مامان وروجك🙃 وروجك🙃 هفته سی‌ونهم بارداری
منم دخترم بيشتر سمت چپه ولي راستم مياد حسش ميكنم و ... ادامه پاسخ
آواتار مامان امیرعلی مامان امیرعلی امیرعلی روزهای ابتدایی تولد
شما هفته ۱۸ فک کنم زوده بیاد بالا.خودمم نمیدونم بر ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آرسام مامان آرسام آرسام هفته سی‌وپنجم بارداری
من ازهفته ۱۹حس کردم تو ان تی زده بود انتریوراماانو ... ادامه پاسخ
آواتار مامان 🤴امیرحسین👶 مامان 🤴امیرحسین👶 🤴امیرحسین👶 هفته سی‌وچهارم بارداری
منم دو روز پیش پهلو درد بودم اونم سمت چپ نزدیک به ... ادامه پاسخ