سلام جنین ازچن هفتگی تکون میخوره

پاسخ دادن
۲ پاسخ

از ۱۶ تا ۲۰ گاها ۲۴ هفته گی

سلام من هفته 9بارداری هستم واسه عفونت ادراری چی خوبه