۵ پاسخ

عزیزم شیر پاستوریزه واسه الانش؟؟؟ تا زیر شش ماه ممنوعه شیر گاو مگه بهش شیر پاستوریزه میدادی؟؟ خوب نیست به هیچ وجه

به بچه زیر یکسال نباید شیر گاو داد در اینده بیماریه خود ایمنی میگیره ها

واسه تبش هر شش ساعت واگر تبش شدیده هر چهارساعت دوبرابر وزنش قطره استامینوفن بده البته قبل از شیر خوردنش باشه رو شیر بهش نده( شیر مادر یا شیر خشک)

یا شیر خودتو بهش بده یا شیر خشک

عزیزم یه بچه۱ساله ونیمه هم دارم