۱۰ پاسخ

عزیزم ببلاک بهتره من به دخترمم ببلاک میدم

برا وزن نان عالی

عزیزم من نان میدم وزن پسرم زیاد شده

به هر بچه ای یه چیز می سازه ولی شیر نان سبکه برای وزن گیری هم خوبه

نان خوبتره با تروویتال

نان برای وزن گیری بهتره

نان باعث یبوست نوزاد میشه. آپتامیل از همه بهتره

ببلاک خوب نیس برا وزن گیری.نان رو نمیدونم

هیچ کدام سوپرامیل برا وزن گیری عالیه

هیچکدوووم سوپرامیل خوفه