ایا ضربان قلب 160باشه پسره

۶ پاسخ

منک تو غربالگری۱۷۰خورده ای بود یبارم رفتم سونو معمولی اونجا ۱۴۵بود ک پسر شد

اصلا دلیل علمی نداره

من شنیدم زیر 140 پسره

من ۱۲ هفتگی ۱۶۰ بود ولی ۱۸ هفتگی که رفتم گفت دختره فک نکنم ربطی داشته باشه

مال من ۱۶۰بود گفتن دختره

احتمالا مال من تو هفته ۱۴ ۱۶۹ بود

سوال های مرتبط

آواتار مامان حسین 👦و لیمو🍋 مامان حسین 👦و لیمو🍋 حسین 👦و لیمو🍋 هفته بیست‌وچهارم بارداری
ن پسر من ضربانش 170بود
آواتار مامان راستین مامان راستین راستین هفته پانزدهم بارداری
نی نی من ۱۵۷بود پسره.۱۳هفته قطعی گفت
آواتار مامان جوجو مامان جوجو جوجو هفته هجدهم بارداری
عزیزم ضربان قلب ربطی به جنسیت نداره
انشاالله همونی ... ادامه پاسخ
آواتار مامان لیمو🍋 مامان لیمو🍋 لیمو🍋 هفته سیزدهم بارداری
نه عزیزم از رو ضربان نمیشه گفت
مامان پرنیا مامان پرنیا هفته سیزدهم بارداری
آواتار مامان مریمی مامان مریمی مریمی هفته پنجم بارداری
نه عزیزم ربطی نداره
;