۲ پاسخ

هر کسی یه جوریه عزیزم من از ماه اول پهلوهام ترک ترک شد بعد شکمم بعد سینه هام الان رون پام با بازوهام شروع شده هر کس یه پوستی داره مال بعضی ها اصن ترک نمیشه.

عزیزم بستگی به بدن خودت داره خیلیاتوسه ماه اول بارداری چاق میشن پوست شروع میکنه به بازشدن وهمین باعث ترکای بارداری میشه...خیلیام نه لاغرن ممکنه ازشیش ماه یابه اصطلاح سه ماهه دوم بارداری پوستشون ترک ترک بخوره...بعضیام هستن که ممکنه اصلاپوستشون بازنشه...ولی هرموقع دیدی پوستت داره ترک ترک میشه سعی کن باروغن زیتون غیرخوراکی چربش کنی شب تاصبح بمونه صبم بروحموم یاازکرمای ضدترک

سوال های مرتبط

مامان جوجه مامان جوجه هفته سی‌ام بارداری
آواتار مامان کارن مامان کارن کارن هفته سی‌وسوم بارداری
تاقبل ۳۶ وقت داره بچرخه دیگ از هفته ۳۶ اگ نچرخد دی ... ادامه پاسخ
آواتار مامان حصنا💜 مامان حصنا💜 حصنا💜 هفته بیست‌ودوم بارداری
مال من از هفته ۱۷ ام ۱۸ ام‌دیگه تقریبا خودشونشون د ... ادامه پاسخ
مامان صورتی مامان صورتی هفته سی‌ودوم بارداری
آواتار مامان نها(naaha) مامان نها(naaha) نها(naaha) هفته آخر بارداری
من هفته ی ۳۷ تازه ترک خورد همش چرب میکردم
امیدوارم ... ادامه پاسخ
مامان ارسلان نقی لو مامان ارسلان نقی لو هفته سی‌وچهارم بارداری
آواتار مامان اِلین مامان اِلین اِلین هفته سی‌وهفتم بارداری
نه عزیزم زودتر هم میشه هرموقعه دردت گرفت
آواتار مامان سام مامان سام سام هفته سی‌ودوم بارداری
برای من از حدود 28 هفته ترک خورده پهلوهام کم کم ول ... ادامه پاسخ
مامان ریرا جان مامان ریرا جان هفته سی‌ودوم بارداری
آواتار مامان فندق مامان فندق فندق هفته سی‌وهشتم بارداری
من از 29,30 افتاد
مامان نیاز مامان نیاز هفته سی‌ام بارداری
آواتار مامان جوجو مامان جوجو جوجو هفته هجدهم بارداری
ترک خوردن پوست واقعا به نوع پوست بستگی داره، یه سر ... ادامه پاسخ
آواتار مامان فُندُق مامان فُندُق فُندُق هفته هجدهم بارداری
بعضیا میگن از ماهای اول بزنین
از هفته 15 به بعد شر ... ادامه پاسخ
مامان حلما مامان حلما هفته سی‌ودوم بارداری
آواتار مامان نفس مامان نفس نفس هفته سی‌ودوم بارداری
واییییی اینو منم نمیدونم توروخدا بگین به منم
مامان تپلی مامان تپلی هفته بیست‌وهفتم بارداری
آواتار مامان نیاز مامان نیاز نیاز هفته سی‌ام بارداری
سوال منم هست..ممنون میشم از اوناایی که بلدن ج بدن
;