خانما کسی اینجا دیابت بارداری داره ؟

۴ پاسخ

سلام من دارم انسولین میزنم 😐☹️

اره من دارم هفته هشتم انسولینم میزنم کنترل شده

سلام اره من دارم😒

خدا کنه هیچکس نداشته باشه

سوال های مرتبط

مامان آوا مامان آوا هفته بیست‌وچهارم بارداری
آواتار مامان ماهور مامان ماهور ماهور هفته سی‌ویکم بارداری
یه ازمایش خون ناشتا میگیرن و یه ازمایش ادرار بعد ی ... ادامه پاسخ
آواتار مامان امیرعلی مامان امیرعلی امیرعلی هفته بیست‌وهفتم بارداری
خیلی دستشویی میری خیلی گشنت میشه خیلی بی حال میشی ... ادامه پاسخ
آواتار مامان 🐝عسل 🐝 مامان 🐝عسل 🐝 🐝عسل 🐝 هفته بیست‌وسوم بارداری
عزیزم منم هم ماه شمام
هیچی شیرینی نخور چای با دوت ... ادامه پاسخ
;