سلام خانما قلب نینیتون چن هفتگی تشکیل شد؟

۹ پاسخ

سلام قلب بچه از شش هفتگی تشکیل میشود اما در هشت هفتگی صدای قلبش میتونی بشنوی خیلی حس خوبیه❤

من تو هفت هفتگی تشکیل شده بود

من ۶ هفته فقط ساک حاملگی دیده شد ۸ هفته رفتم تشکیل شده بود

سلام خانمی من اواسط هفته ی هفتم رفت تشکیل شده بود

من اوایل 7 هفته رفتم تشکیل شده بود

سلام من شش هفته یک روزم بودرفتم تشکیل شده بود

من هفت هفته رفتم تشکیل شده بود

سلام عزیزم .هفته ۸ ام قلب بچه تشکیل میشه

سلام من هشت هفته بودم رفتم سونوتشکیل شده بود

سوال های مرتبط

آواتار مامان لوبیا مامان لوبیا لوبیا هفته نوزدهم بارداری
۸ هفته مناسبه
آواتار مامان سبحان مامان سبحان سبحان هفته چهاردهم بارداری
مبارک باشه عزیزم .منکه ده هفته رفتم
مامان دلنواز مامان دلنواز هفته ششم بارداری
آواتار مامان تودلی جون مامان تودلی جون تودلی جون هفته یازدهم بارداری
سلام من اولین سونومو هفته ۷م بودم دادم که تشکیل شد ... ادامه پاسخ
آواتار مامان پسرشجاع من مامان پسرشجاع من پسرشجاع من هفته سیزدهم بارداری
گلم چندهفتگی رفتی باتاریخ بارداری ؟؟،یا اقدام؟؟؟
آواتار مامان تربچه مامان تربچه تربچه هفته هجدهم بارداری
زود رفتی گلم. دو هفته دیگه برو صدای تاپ تاپش رو می ... ادامه پاسخ
آواتار مامان مامان  نفس مامان مامان نفس مامان نفس هفته هشتم بارداری
عزیزم از کی لکه بینی پیدا کردی
آواتار مامان بچه😍 مامان بچه😍 بچه😍 هفته هفدهم بارداری
نه بهترین تایمه.
تایمیه که استرس الکی یهو نمیدن به ... ادامه پاسخ
آواتار مامان در انتظار مامان در انتظار در انتظار هفته دوم بارداری
قلب جنین ۷ هفته تشکیل میشع تا ۸ هفته وقت داری اون ... ادامه پاسخ
آواتار مامان پناه مامان پناه پناه هفته نهم بارداری
سلام ربطی به ناشتا بودن نداره فقط باید مثانه پر با ... ادامه پاسخ
آواتار مامان دردونه مامان دردونه دردونه هفته نهم بارداری
خداروشکرایشالا به سلامتی برا منم دعا کن هفت هفته و ... ادامه پاسخ
;