۳ پاسخ

ریسک نکن برودکترخدایی نکرده بچه طوریش نشه

ببین اگ فاصله دردات نزدیک شدبروبیمارستان

اگه مثل درد پروییدی گرفت و کمردردو لگن درد هم داشتی نشانه زایمانه ولی بعضی وقتا زود دل درد خوب میشه سعی کن دردت زیاد شد بری بیمارستان که اذییتت نکن

سوال های مرتبط

مامان مهدا مامان مهدا ۱ ماهگی
آواتار مامان ABOLFZL مامان ABOLFZL ABOLFZL ۲ ماهگی
دایمتیکون خودم به بچم میدم خیلی خوبه
مامان گردو مامان گردو روزهای ابتدایی تولد
آواتار مامان شاهان مامان شاهان شاهان هفته سی‌وهفتم بارداری
مايعات زياد بخورين تا اثر داروها از بدنتون دفع بشه
آواتار مامان یزدان و رزوان مامان یزدان و رزوان یزدان و رزوان ۲ ماهگی
قابل تحمل نیس عزیزم ترشح قهویی نداری؟؟
آواتار مامان شاهان مامان شاهان شاهان ۱ ماهگی
والا برا من اینجوری نشد
فقط انقد شدید شد ک نمیتونس ... ادامه پاسخ
آواتار مامان اکوری پکوری مامان اکوری پکوری اکوری پکوری هفته سی‌وچهارم بارداری
اره نفخ میاره لپه داره جوشوندهای گرم
زنجبیل رو چ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان فرشته کوچلو مامان فرشته کوچلو فرشته کوچلو ۱ ماهگی
اگ نشونست ک نمیره نشونه خدا دادی ک نمیره ولی اگ بر ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آرین مهر مامان آرین مهر آرین مهر ۲ ماهگی
نفخ و باد معده و دل درد تا دوماهگی نوزاد،چه بخوای ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ری را مامان ری را ری را ۳ ماهگی
معمولا دکترا بی بی کر میدن ولی بهتر اول ببری دکتر
آواتار مامان سینا مامان سینا سینا ۲ ماهگی
میگیره ول میکنه ولی آخرش دیگه مثلا ۱۰ دقیقه میگیره ... ادامه پاسخ
آواتار مامان کمیل مامان کمیل کمیل ۲ ماهگی
اگه دردات میگیره و ول میکنه آره
;