۱ پاسخ

با سلام موقع برخورد بافرزندتان باید ارام باشید حتی اگر روز سختی داشته اید چون کودکان رفتار ما را تقلید می کنند به نظر من عوامل محیطی مثل دیدن فیلمهای که مناسب سن بچه ها نیست ورفتار پدر ومادر وژنتیک از دلایل اصلی پرخواشگری است

;