۳ پاسخ

تا دوسالگی حتما شیر خودت را به بچت بده،وقتی هم گرفتی اگه گاهی خواست سختگیری نکن و نگو نه،بهش بده،تا دوسال و دو ماهگی اشکال نداره،از نظر روانشناسی میگم،در ضمن همزمان از شیر و از پوشک با هم نگیرش،بینش حداقل دو سه ماهی فاصله بنداز که حس نکنه طردش کردی

۲سالگی بهترین موقع است.

وقتی مسافرت و مهمونی نباشی توی حالت عادی روزانه که وقت میگذرونید

;