۴ پاسخ

فک کنم ضرر داشته باشه عزیزم چون تو ماه های اول هستی

ن کاره اشتباهیه نباید بزاری .پاهاتو بالا بگیربخواب

ممنونم از اونایی ک جوابم دادن

اون اب گرم شل میکنه رحم رو ک خوب نیس

سوال های مرتبط

مامان توت فرنگی مامان توت فرنگی هفته نهم بارداری
آواتار مامان قلقلی مامان قلقلی قلقلی هفته نهم بارداری
منم دقیقا مثل شمام. دکتر گفت عادیه
مامان توت فرنگی مامان توت فرنگی هفته نهم بارداری
آواتار مامان دردونه مامان دردونه دردونه هفته چهارم بارداری
تاجایی ک من میدونم طبیعی ولی درد مداوم غیرطبیعی هس
مامان توت فرنگی مامان توت فرنگی هفته نهم بارداری
آواتار مامان سبحان مامان سبحان سبحان هفته چهاردهم بارداری
کاملا طبیعیه
مامان فسقل مامان فسقل هفته نهم بارداری
آواتار مامان لیانا مامان لیانا لیانا هفته هشتم بارداری
اگر ممتد و غیر قابل تحمل نباشه بله
;