۵ پاسخ

بله عزیزم فشار میاد

منم هستم..میگن به خاطر بررگ شدن جنینه

من که اینطور بودم دکتر گفت عادیه

من خیلی این موارد برام پیش میاد

بله عزیزم طبیعیه نگران نباش

سوال های مرتبط

آواتار مامان 👶دلیار👶 مامان 👶دلیار👶 👶دلیار👶 هفته بیست‌وسوم بارداری
ای گفتی ای گفتی من خودم مینالم از این درد دای خدا ... ادامه پاسخ
مامان فندق جان مامان فندق جان هفته بیست‌وششم بارداری
آواتار مامان فندق مامان فندق فندق هفته بیست‌وهفتم بارداری
تکرار ادرار بخاطربارداری هست طبیعیه.کمردردممکنه فع ... ادامه پاسخ
مامان توت فرنگی مامان توت فرنگی هفته بیست‌ودوم بارداری
آواتار مامان باراد مامان باراد باراد هفته بیست‌وششم بارداری
والا هر چی میگیم کجام درد میکنه میگن طبیعیه😂😂منم غ ... ادامه پاسخ
مامان روشَنا مامان روشَنا هفته بیست‌وسوم بارداری
آواتار مامان دایان کوچولو مامان دایان کوچولو دایان کوچولو هفته سی‌وچهارم بارداری
ن والا. دکتر من گفت هروقت دل دردت با کمر درد همراه ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ni ni m مامان ni ni m ni ni m هفته سی‌وچهارم بارداری
هیچ ربطی به جنسیت نداره
تو هفته های شما عادیه
از ه ... ادامه پاسخ
آواتار مامان توت فرنگی مامان توت فرنگی توت فرنگی هفته چهاردهم بارداری
آره عزیز منم همینطورم دکتر گفت طبیعیه
آواتار مامان کارن مامان کارن کارن هفته سی‌ام بارداری
آره عزیزم طبیعیه باید استراحت کنی
من ک میخوام پهل ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آرنیک مامان آرنیک آرنیک هفته سی‌ودوم بارداری
میگن طبیعیه .چون جنین بزرگتر میشه فشار میاد
آواتار مامان شاهان مامان شاهان شاهان هفته سی‌وهفتم بارداری
سلام به روی ماهت، اینطوری که مشخص نیست از چیه اما ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آسنانصیری مامان آسنانصیری آسنانصیری هفته بیست‌وسوم بارداری
به نظرمن اگه اذیتی به دکترت بگو چون هیچکی قدخودت ا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ابراهیم مامان ابراهیم ابراهیم هفته سی‌ام بارداری
خیلی کم باید باشه
;