۴ پاسخ

موز بهترین راه حله

تصویر

بگو آدامس بخوره
معجزست
منکه هر نه ماه آدامس جویدم

صبح ناشتا موز بخوره. سیرابی هم خوبه.

سیرابی بخوره سیب گلاب موز اگه بازم بهتر نشد قرص دمیترون یا ب 6 بگه دکتر براش تجویز کنه

;