کمردرد ریز دارم ازچیه.۱۴هفته ام

۴ پاسخ

منم همینطورم تازه ریز نه دررررشت طبیعیه

اشکال نداره منم همین طورم ۱۸هفته ام چیزطبیعه

طبیعی گلم بخاطر بچست میگن کمر درد واس پسر زیر دل واسه دختر

طبیعیه عزیزم بچه داره بزرگ‌میشه واسه همین فشار میاره به مثانه کمرت سعی کن کمرت که درد میکنه شبا پشتی بذاری پشت کمرت یکی بذاری وسط پات خیلی خوبه

سوال های مرتبط

مامان مامان زینب مامان مامان زینب هفته بیست‌وسوم بارداری
آواتار مامان فنقلی مامان فنقلی فنقلی هفته بیستم بارداری
استراحت کن شایدجفتت پایینه
مامان دوقلوها مامان دوقلوها هفته نوزدهم بارداری
آواتار مامان فندقکم مامان فندقکم فندقکم هفته بیست‌وسوم بارداری
سلام عزیزم اره اصلا کنسروی نخور
;