۱ پاسخ

گلم تنقلاتی مثل چیپس و پفک و شکلات رو کلا حذف کن ، و بادوم بخور هم شیر رو زیاد میکنه هم سنگین و سیر نگهت میداره ، شیر و آب هم زیاد بخور که اونا هم شیر رو زیاد میکنن و معدت رو پر میکنن اینطوری هم غذات کم‌میشه هم شیر بچه همچنان مقوی و زیاد باقی می مونه