۳ پاسخ

تا میشه دارو نخور بخورِبده سوپ بخور شلغم بخور اگر بهتر نشدی بهتره بری دکتر ولی فکر میکنم قرص سرما خوردگی اشکالی نداشته باشه خوردنش

میگن هیج دارویی مضر نیست ولی من اصن دارو نمیخورم فقط سرم

استامینفون ساده