بچه از چند ماهگی شروع به غذاخوردن و نشستن میکند

۴ پاسخ

از 6 ماهگی می تونی سرلاک و پوره بخوره

بستگی به وزن و ایده آل بودن بچه اواخر شیش ماهگی غذاخوردن
و از ۶تا۹ماهگی ام نشستن

بستگی به بچه داره بعضی بچه ها که از شیر مادر محرومن اواخر چهار ماهگی غذا خوردن رو باید شروع کرد .نشستن بچه هم بخود بچه بستگی داره .بعصیا ۶ماهگی میشینن بعصی هم دیرتر

6ماهگی..معمولا..

سوال های مرتبط

آواتار مامان دلارا مامان دلارا دلارا ۴ ماهگی
دختر من یه هفته دیگه۴ماهش میشه من از ۳ماهگی مینشون ... ادامه پاسخ
آواتار مامان تیام مامان تیام تیام ۳ ماهگی
چهارماهگی خیلی زوده هرچقدربچه شیرخشکی باشه نبادچها ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آوا مامان آوا آوا ۵ ماهگی
سلام من واکسن ۴ ماهگی رو زدم چهار روز بعدش لعاب دا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آراز مامان آراز آراز ۲ ماهگی
از شش ماهگی. مگر این که دکترش تشخیص بده زودتر شروع ... ادامه پاسخ
آواتار مامان مایسا مامان مایسا مایسا ۳ ماهگی
آخرا ۴ ماهگی همون ۵ماهگی