۵ پاسخ

شاید داره دندون درمیاره

عزیزم علتش رو پیدا کن ممکن دل دردی گوش دردی یا لثه هاش درد کنه .پشت گوشاشو یه کوچولو ویکس بزن آروم میشه. ماساژش بده آروم بهتر میشه باهاش بازی کن تا خسته بشه راحت بره
خواب

ممکنه دل‌درد داشته باشه یا شایدم داره دندون در میاره، چیزی نخوردید که باعث حساسیتش بشه؟

برای دندونشم ی ژل هست اونو براش بگیر دندونشو سر میکنه

از بعد ظهر شروع کن درمانشو پیدا کن اگر دل درد داره شربت رازیانه دست بزن گوشش اگر جیغ زد یعنی گوشش درد میکنه و ی قطره روغن زیتون بریز تو گوشش بعد پنبه بزار و سرشو ببند