سوپ خوشمزه و مقوی

تصویر
۵ پاسخ

با تشـــــــــــکر زیاد😊

خیلی ممنون حتمن درست میکنم

ممنون غذای ساده ولی مفیدی بود

ممنون عالی

این سوپ برا کودو ۲۰ نمیشه نه چون غذای خانواده میخوره فکر نکنم این جور چیز بخوره

;