سلام خانوم ها جفت به جنسیت ربط داره

۳ پاسخ

اصلا دررابطه با جنسیت جنین به خودتون فشار وارد نکنید فقط سونو درجای معتبر 😎نه هیچ ربطی به جفت نداره

نه عزیزم یه نظریه ای بوده که جفت قدامی بیشتر دختره اما تقریبا هیچ اثباتی نداره.اینم بگم من دوستم قدامی هستیم پسر داریم یکیو میشناسم قدامیه اما دختره

نفدات ربطی نداده

سوال های مرتبط

مامان ک ی مامان ک ی هفته هجدهم بارداری
آواتار مامان تو دلی👪 مامان تو دلی👪 تو دلی👪 هفته شانزدهم بارداری
نه ربطی نداره،منم از دیروز تا حالا دارم زجر میکشم ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آقا شاهان مامان آقا شاهان آقا شاهان هفته بیست‌ودوم بارداری
پر رنگ و کم رنگ بودن ادرار ب مصرف مایعات بستکی دار ... ادامه پاسخ
آواتار مامان محمدرایان مامان محمدرایان محمدرایان هفته سی‌ودوم بارداری
سلام به خالم هم همینوگفتن موقع زایمان رفت یه بیمار ... ادامه پاسخ
;