۵ پاسخ

عدسو ماش میتونی استفاده کنی

تو به مرور از همه حبوبات میتونی استفاده کنی بجز لپه و نخود تا یک سال به بعد خوب نیست بهترین گزینه عدس و ماش هستش چون لطیفن مشکلیم پیش نمیاد

سلام عزیزم نخود ولوبیا بادزا هستن ممکنه دلدرد بشه

ندی بهتر نفخ میاره...حبوبات از پایان هفت یا هشت بدید بهتر

حبوبات برای نه ماهگی به بعده زوده از الان بهش دادی ... نفخ نکنه بچه دل درد بگیره