۲ پاسخ

نگران نباش ریسک نداری خوبه جواب آزمایشت انشالله به سلامتی فارغ بشی

برای منم خارجی نوشته خودمـنتونستم بخونم تا اینکه بردم بهداشت دکترش،گفت اومی کم خطره.
برای من اون خط ابی پاین تر بود