ترنجبین برای زردی خوبه

۱۰ پاسخ

خوبه اماخوبتر از اون حجامته لاله گوشه

اره خیلی .هم خودت بخور هم ب بچه بده.سعی کن گرمی زیاد نخوری

آره خیلی خوبه، ولی از داروخونه بخرید نه از عطاری

نه زیاد تاثیر نداره

حجامت گوش برا زردی عالیه

Awlie ham khodt ham nini

عالیییییییییییییه بده حتما

عزیزم شیرخشت هم مث ترنجبین زردی رومیاره پایین
.دارو خانه به اسم قطره بیلی ناستر میفروشنش.

سلام اره خیلیرخوب دو روز در میون بده زیاد ندی اندازه یه عدس بده لبمو شیرین بخوردخبلی خوب زردی کم میکنه

بله خیلی خوبه
شیرخشت هم برای زردی خوبه

سوال های مرتبط

آواتار مامان لیام مامان لیام لیام ۲ ماهگی
من ترنجبین بهش میدادم البته دکتر بهش قطر بیلی ناست ... ادامه پاسخ
آواتار مامان حسام و ساحل مامان حسام و ساحل حسام و ساحل ۳ ماهگی
قطره بیلی نایستر هر هشت ساعت۱۰قطره و تند تند شیر د ... ادامه پاسخ
مامان ❤مامان یزدان 😘 مامان ❤مامان یزدان 😘 ۱ ماهگی
آواتار مامان محمد سبحان مامان محمد سبحان محمد سبحان ۱ ماهگی
تند تند بهش شیر بده ترنجبینم خوبه
آواتار مامان مانیا مامان مانیا مانیا ۱ ماهگی
هیچ کدوم فقط به بچت شیر بده تا بیاد پایین .
;