۶ پاسخ

قطرمنتول روبالشتش بریز خیلی خوب

عزیزم یه چیزی خوردی بهش حساسیت داشته بینیش کیپ شده ..ببین چه چیز جدیدی خوردی اونو از رئم غذایتت حذف کن بینی دخملیت باز شه

اب داغ حمام روباز کن بزار حموم خوب بخار بگیره بعد بچه رو ببرداخل یه چنددقیقه بمونه بعد دماغشو تمیز کن پسرمن که با این روش دماغش قشنگ تمیز میشه من هروقت از قطره استفاده کرد بدتر شد پسر ای قطره ها بدتر دماغ رو خشک میکنن

سلام قطره منتول از داروخانه براش بگیر چند قطره رویدستمال کاغذی بریز و بگیر جلو بینیش. من دخترم بینیش کیپ بود دکتر بهش اینو داد خوب بود

سلام بخورگرم بایدبدی نه سرد.

سلام ببریددکتر خواهرم پسرش ذات الریه گرفته بود نمیتونست نفس بکشه دکتر بینیش روتخیله کرده بود .

آخرین مقالات