۵ پاسخ

سلام آره عزیزم

بله عزیزم تا به روند نرمال برسه چند ماهگی طول می کشه

سلام عزیزم
بله
معمولا تا ۱۷۰ تا در دقیقه طبیعیه

ینی میخواستم بگم طبیعیه

سلام بله تا ۱۴۰ و ۱۶۰ تا در دیقه صبیعیه

سوال های مرتبط

آواتار مامان دختر گلی مامان دختر گلی دختر گلی ۱۶ ماهگی
عزیزم موقع ای که باردار بودی اگه دقت کرده باشی متو ... ادامه پاسخ
;