خانوما جفت فوندال پوستریور چی هست؟

۲ پاسخ

پرستویور یعنی خلفی،انتریور یعنی قدامی.بزنی نت هم میگه بهت

قدامی دیر حرکت جنین حس میشه،خلفی زود

یعنی جفتتون قدامیه.یه خورده دیرتر حرکتای نی نیتونو احساس میکنید

سوال های مرتبط

مامان فندق مامان فندق هفته دوازدهم بارداری
آواتار مامان نی نی مامان نی نی نی نی هفته بیست‌ویکم بارداری
یعنی که جفتت جلو جنین قرار داره منم قدامیم