۸ پاسخ

۳۴ ضولی باید باز بره دستگاه

به هفته نیس عزیزم به خواست خداست اگربخادنگهش میداره گلم توهرهفته وتوهروزنی

از ۳۷ هفته دیگه معمولا به دستگاه هم نیازی نداره

ولی ۳۶ ب بعد باشه نیاز ب دستگاه نداره

به من گفتن سعی کن به 32 برسونی حداقل زنده بمونه :(
الان 29 هفتمه

من شنیدم ازهفته ۳۰ به بعددنیابیادمیتونن نگهدارن دکترا

فامیل ما ، دو سه ماه قبلدر اواخر هفته ی ۲۹، دنیا آورد، خدا رو شکر زنده و سلامته، توکلت به خواست و اراده ی خداوند باشه فقط

منم احتمال زایمان زود دادن دکترم گفت از هفته ی ۳۱ به بعد بیاد میره تو دستگاه ولی هرچی بیشتر بمونه تو شکم بهتره توکل به خدا کن دکتر من گفت بچه ۳۲ هفته داشته دنیا اومده دستگاه هم نرفته سلامت بوده ایشالا واسه شمام سلامت و به موقع دنیا بیاد

سوال های مرتبط

مامان دلنیا.دایان مامان دلنیا.دایان هفته سی‌وچهارم بارداری