۳ پاسخ

عدد نمیزنه
مینویسه رویت شد

یک و خورده ای باید باشه

عدد درج نمیشه واس من تو سونو نوشته بودن که ان بی رویت شد

سوال های مرتبط

آواتار مامان فندق مامان فندق فندق هفته بیست‌ودوم بارداری
ببخشیدپیلکتازی چیه؟
آواتار مامان اطهر مامان اطهر اطهر هفته سی‌وچهارم بارداری
بعضیاش آپشناله مثل اکوی قلب جنین تا قبل هفته ۲۴ یا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آقا کیان💙 مامان آقا کیان💙 آقا کیان💙 هفته سی‌ام بارداری
عزیزم من سونو ان تی رفتم پیش دکتر سولماز پیری تو ق ... ادامه پاسخ
آواتار مامان نیروان مامان نیروان نیروان روزهای ابتدایی تولد
سونوگرافی نرگس با دکتر واسعی... بسیار دکتر با حوصل ... ادامه پاسخ
مامان آراد👶🏻💙 مامان آراد👶🏻💙 روزهای ابتدایی تولد
آواتار مامان دیانا مامان دیانا دیانا ۱ ماهگی
سنو انومالی من ۲۸۰شد
مامان هدیه خدا مامان هدیه خدا هفته هجدهم بارداری
آواتار مامان فندوقک مامان فندوقک فندوقک هفته بیستم بارداری
عزیزم کلا ان تی پایین دونیم نرمال
مال ان تی من ۲/۹ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان 👼آقاآرمان👼 مامان 👼آقاآرمان👼 👼آقاآرمان👼 ۵ ماهگی
عزیزم سونوگرافی دکتر الهام ربیعی هم خیلی خوش برخور ... ادامه پاسخ
مامان نبات مامان نبات هفته بیست‌ویکم بارداری
آواتار مامان ماهی کوچولو مامان ماهی کوچولو ماهی کوچولو هفته بیست‌ودوم بارداری
دکتر مصباح تو مسکن برای دوستم انجام داده هم خیلی ک ... ادامه پاسخ
آواتار مامان هامین🧿 مامان هامین🧿 هامین🧿 روزهای ابتدایی تولد
مگه عدد ان تی ب جنسیت ربط داره؟
ان تی برای مایع پش ... ادامه پاسخ
آواتار مامان قندون مامان قندون قندون هفته بیستم بارداری
ببخشید سونو ان تی ۱۳ هفته س .انومالی نمیزنه
آواتار مامان نیروان مامان نیروان نیروان روزهای ابتدایی تولد
من تو هفته ۲۹
دکتر گفتن یه یونوی معمولی برای وزن ج ... ادامه پاسخ
مامان محمدرضاجان مامان محمدرضاجان هفته بیستم بارداری
آواتار مامان تو دلی👪 مامان تو دلی👪 تو دلی👪 هفته هفدهم بارداری
ربطی نداره عزیزم جنسیت و ضربان هیچ ربطی به هم ندار ... ادامه پاسخ
مامان فاطمه مامان فاطمه هفته بیستم بارداری
آواتار مامان ماهی کوچولو مامان ماهی کوچولو ماهی کوچولو هفته بیست‌ودوم بارداری
با دفترچه تامین اجتماعی ۲۶۷
آواتار مامان آیهان مامان آیهان آیهان ۳ ماهگی
احتمال اینکه دختر بشه خیلی کمه
به منم ان تی گف پس ... ادامه پاسخ
;