سلام خانوما ورم پا دربارداری خطرناکه یانه

۳ پاسخ

من دست وپاهام ورم داره دکترهم رفتم ازمایش های لازم رو هم انجام دادم ولی خب نتیجه اخراینکه طبیعیه...مصرف اب بیشتر،حذف نمک..

سلام تو خیلی ازخانومای باردارهست این مشکل ولی دکتر گفت بایدبراجلوگیری ازورم باید نمک مصرف نکنی

خیلیا تو بارداری ورم میکنه پاهاشون.چندهفته ای؟

;