سلام کی میدونه هماتوم چیه عزیزا

۲ پاسخ

لخته خونی هستش که پشت جفت قرار داره گاهی جذب میشه و گاهی با خونریزی دفع میشه و باید تحت نظر دکتر دارو و شیاف مصرف بشه و استراحت کامل داشته باشید

 به مجموعه ای از خونریزی اشاره دارد  که می تواند بین غشا حاملگی، مثل جفت و رحم در دوران بارداری ایجاد شود.این خون می تواند منجر به خونریزی واژینال در طول دوران بارداری شود.

;