۲ پاسخ

مفیده مامانا؟؟؟!!!!

کلم و‌گل کلم و یادترف خواهر..
و اینکه گل گاوزبان چرا ممنوعه؟

سوال های مرتبط

آواتار مامان رستا مامان رستا رستا ۴ ماهگی
من از همون اول هرچی دلم خواست خوردم بجز سیر و پیاز ... ادامه پاسخ
مامان آیهان مامان آیهان ۳ ماهگی
آواتار مامان پویان مامان پویان پویان ۳ ماهگی
نه فک نکنم ولی خامش هم نفاخه هم طعم شیرو عوض میکنه ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آریامهر مامان آریامهر آریامهر ۳ ماهگی
عزیزم به این حرفا گوش نکن اتفاقا بخور بزار بچه بد ... ادامه پاسخ
;