۲ پاسخ

بستگی داره بچه اگه شیر خوب بخوره زود گردنش جون میگیره من دخترم تازه گردنش جون گرفته تا ۴ ماه وقت داره خودت چیزایه خوب بخور مثلا گردن مرغ بپز بخور چیزایه مقوی بخوری برا شیرت هم خوبه بهش بدی زود جون میگیره بچه

اگه خوب خودتو تقویت کنی مثل ماهیچه و گردن زیاد بخوری زودتر دبگه تا سه ماهگیش تموم بشه گردن میگیره بچه

سوال های مرتبط

مامان ماهان مامان ماهان ۲ ماهگی
آواتار مامان ریحانه مامان ریحانه ریحانه ۴ ماهگی
تقریبا دو ماهگی
مامان آرین مامان آرین ۲ ماهگی
آواتار مامان النا مامان النا النا ۴ ماهگی
بین دوتا ۳ ماهگی
;