۲ پاسخ

درسته الان گرمه اذیت میشه بذار دو سه ماه دیگه ک هوا رو ب خنکی میره و اینکه از الان کمتر کن وعده های شیر رو. من دو ماه پیش گرفتم دو شب خیلی اذیت شد گریه میکرد ولی هی بهش آبمیوه و خوراکی می دادم و اینکه رفتم خونه مامانم تا پسرم شیر میخواست مامان بابام بیرون میبردنش تا هواسش پرت شه و بهش خوراکی میدادن راحت گرفتم از همه مهمتر سوره انفال رو نوشتم گردنش انداختم سریع یادش رفت

برا گرما راست میگن ولی هرموقع شروع کردی شب قبل خواب سیرش کن اگه تونستی حمام ببرش که خسته بشه بخواب تاصبح بهش بیشتر توجه کن