۳ پاسخ

سلام عزیزم الان تو یه سنی هستن که هر چیزی رو متوجه نمیشن فقط باید اون لحظه حواسشونو پرت کرد اینکه هی بخوای بگی جیغ نزن و گاز نگیر متوجه نمیشن

وای پس منم همینطور اقتضای سن کاریش نمیشه کرد بهش با زبون خوش بگو گاز بد جیغ بد نکن

تشویقش کن ک این کارو نکنه.من دخترم یه موقع این جوری می کنه میگم کار خوب کنی دست می زنم واست

;